החזקת תורה

מוסדות "חזון מרדכי" בראשות הרה"ג רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א מונה פעילויות רבות של החזקת תורה ועזרה לנזקקים, כל תרומה שלכם מקנה לכם זכות בשלשה דברים שעליהם העולם עומד: תורה, עבודה, גמילות חסדים.

תורה

"בחזון מרדכי" מתקיים כולל בוקר, צהרים וכולל ערב המונה כעשרים וחמשה אברכים וכארבעים בחורים הלומדים גמרא והלכה , כולל שישי בשעות הבוקר בכל ערב שבת, כולל חצות בליל שישי המונה כ 40 בחורי ישיבות ואברכים. כל תרומה שלכם מקנה לכם זכות של לימוד תורה במהלך השבוע. בנוסף ישנו כולל מקובלים הלומדים כל לילה בחצות מספר מקובלים ולאחר מכן מתפללים תפילת נץ בכוונות הרש"ש הקדוש זיע"א.

עבודה

זיכוי הרבים נמצא ב"ישיבת חזון מרדכי", דרשתו השבועית של ראש הישיבה מועברת באינטרנט, ובקו המידע של הישיבה ומגיעה לרבבות אנשים בכל קצווי תבל שזוכים לשמוע תורה ויהדות ולחזור לכור מחצבתם. בכל תרומה שלכם אתם שותפים בזכות הרבים הגדולה ביותר.

גמילות חסדים

ראש הישיבה הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א עוזר לכל הבחורים הרוצים להינשא ואין באפשרותם לשלם צרכים מנימלים, וכל זאת ללא תמיכה
מאף גורם אלא מתרומתכם בלבד! ​

בנוסף ....

תיקון חולים ותיקון נפטרים.

בישיבה מתקיימים תיקון חולים ע"י עשרה אברכים או בחורים יראי שמים, הלומדים כל ליל שישי על פי תיקון הבן איש חי בספרו לשון חכמים.

 כמו כן מתקיימים תיקון נפטרים לאנשים שיקיריהם נפטרו ע"י עשרה אברכים או בחורים יראי שמים, הלומדים כל ליל שישי על פי תיקון הבן איש חי בספרו לשון חכמים.

בתרומה אחת כל זה יכול להיות שלך....

החזקת תורה.

ניתן לתרום דרך מערכת נדרים פלוס דרך האתר (בהמשך הדף), דרך האפליקציה, דרך העמדות הפרוסות בכל רחבי הארץ, 

או דרך נדרים פון במספר: 03-7630585 שלוחה 134.


תרומה בהוראת קבע בנקאית לחץ כאן 
בהעברה בנקאית לבנק מזרחי טפחות מספר חשבון : 384418 מספר סניף 402 על שם: חזון מרדכי הרצליה.
ניתן למסור שמות בטופס למטה

מסלולי תרומה

ספרי קודש

ספרי קודש

באוצר הישיבה יש אוצר ספרים גדול תרום להחזקת האוצר. ועכשיו אוצר ספרי קבלה ואוצר הספרים.

נר

נר תמיד

בישיבה ישנם 2 קומות בית מדרש הפועל ברוב שעות היום תרום להחזקת המאור ותהיה לך זכות בלימוד התורה.

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

בישיבה ישנם 2 קומות ממוזגות לנוחות הלומדים תרום והיה שותף בלימוד התורה שלהם.

לימוד התורה

עץ חיים

בישיבה ישנם 25 אברכים השוקדים על תלמודם החזק אברך ותזכה לברכת יששכר וזבולון.

 

 

לכל אחת מהאפשרויות אשר תחפצו לתרום עכשיו אפשר לתרום דרך נדרים פלוס גם דרך האתר בצורה מאובטחת ע"י חברת נדרים 

בחר בקטגוריה שתרצה ותקיש את הסכום שלבך חפץ וזכור "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

למסירת שמות התורמים !