הילוליא דצדיקיא

שיחותיו של מו"ר הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א 

קווים לדמותם של צדיקי הדורות.