כאן תוכלו למצוא את שיחותיו של הרה"צ אברהם ישראל פרץ בנו של הגה"צ המלוב"ן רבי ניסים פרץ זיע"א