דף וידאו

שיחותיו של מו"ר הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א במגוון נושאים:
שלום בית, אמונה ובטחון, אהבת התורה, מוסר והשקפה, ועוד