כאן תוכלו למצוא את שיחותיו של מו"ר הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא : אמונה ובטחון