כאן תוכלו למצוא את שיחותיו של מו"ר הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: עשרת ימי תשובה ימי הזהב של השנה בין כסה לעשור.