כאן תוכלו למצוא את שיחותיו של מו"ר ראש הישיבה שליט"א בנושא: חנוכה נצחון המכבים מול היוונים, באנו חושך לגרש.