כאן תוכלו למצוא את שיחותיו של מו"ר ראש הישיבה שליט"א בנושא יום הדין ראש השנה.