לוגו

ימי ראשון

ימי ראשון

כאן תוכלו למצוא שיחות של ימי ראשון מו"ר ראש ישיבת חזון מרדכי הגה"צ רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א שנאמרו בישיבה לקהל הרחב לאברכים ולבחורים. שיחות אלו מלאים בתוכן, סיפורים אקטואלים, חיזוק ביראת שמים, צניעות, ועוד.

כאן תוכלו למצוא שיחות של ימי ראשון מו"ר ראש ישיבת חזון מרדכי הגה"צ רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א שנאמרו בישיבה לקהל הרחב לאברכים ולבחורים. שיחות אלו מלאים בתוכן, סיפורים אקטואלים, חיזוק ביראת שמים, צניעות, ועוד.

הרב מאיר דוד שמואלי - השם ילחם לכם

הרב מאיר דוד שמואלי – השם ילחם לכם

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: השם ילחם לכם למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
הרב מאיר דוד שמואלי - שומר החומות

הרב מאיר דוד שמואלי – שומר החומות

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: שומר החומות למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
הרב מאיר דוד שמואלי - כחה של תפילה

הרב מאיר דוד שמואלי – כחה של תפילה

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: כחה של תפילה למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
הרב מאיר דוד שמואלי - לשון הטוב מדבר אליי

הרב מאיר דוד שמואלי – לשון הטוב מדבר אליי

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: לשון הטוב מדבר אליי למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
הרב מאיר דוד שמואלי - איה הקדושה היא בעיניים

הרב מאיר דוד שמואלי – איה הקדושה היא בעיניים

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: איה הקדושה היא בעיניים למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
הרב מאיר דוד שמואלי - הגיע זמן הגאולה

הרב מאיר דוד שמואלי – הגיע זמן הגאולה

שיחתו המרתקת של מו"ר ראש הישיבה רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: הגיע זמן הגאולה למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו https://www.hazonm.co.il או לערוץ שלנו https://www.youtube.com/channel/UCG_k3lMnUy326OqMeLAJpkw ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728
כל הוידאו נטענו
אין עוד וידאו לטעינה

שיחות בנושאים שונים.