לוגו

ימי ראשון

ימי ראשון

כאן תוכלו למצוא שיחות של ימי ראשון מו"ר ראש ישיבת חזון מרדכי הגה"צ רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א שנאמרו בישיבה לקהל הרחב לאברכים ולבחורים. שיחות אלו מלאים בתוכן, סיפורים אקטואלים, חיזוק ביראת שמים, צניעות, ועוד.

כאן תוכלו למצוא שיחות של ימי ראשון מו"ר ראש ישיבת חזון מרדכי הגה"צ רבי מאיר דוד שמואלי שליט"א שנאמרו בישיבה לקהל הרחב לאברכים ולבחורים. שיחות אלו מלאים בתוכן, סיפורים אקטואלים, חיזוק ביראת שמים, צניעות, ועוד.

שיחות בנושאים שונים.