דך מאמרים

מאמרים מהרה"ג הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א בנושא: בית כנסת כהלכה
קדושת האדם , קדושת העיניים , קדושת בית הכנסת ,סוד ההצלחה.