קדושת

דיני בית כנסת כהלכה – חלק ה'

בית כנסת כהלכה

קדושת הכותל המערבי

אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמו״ר פרשה ב׳ ס״ב), ״מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש״. והמתפלל במקום זה כמתפלל לפני כסא הכבוד.

לפיכך חובה קדושה להיכנס ליד הכותל המערבי, ביראת כבוד, וכובד ראש, ואסור להיכנס לשם בגילוי ראש, וכן הנשים מוזהרות לבוא בלבוש צנוע.

ואסור לבוא לכותל המערבי לשם ביקור של טיול, וצילום. וכן אסור לדבר שם שיחה בטלה, כי המקום קדוש לתורה ולתפילה.
ואסור לאכול, ולשתות, ולעשן שם, והעורכים שם ברית, טוב שיחלקו את המגדנות, מחוץ לתחום הכותל.

וכן חייל הנכנס לשם, נכון וראוי שיכסה את נשקו, כפי מידת האפשר.
וכן אין לנשק שם את בניו או קרוביו. ואין לשבת שם רגל על רגל, [כעין מספר4].

ומותר להכניס ידיו בין נבכי הכותל. וכן מותר לאדם טמא, או לאשה נידה, לבוא לכותל המערבי. וכן מותר להיכנס לשם כשנועל נעלים, ואינו צריך לחולצם.

כמו כן, אין לנתץ אפילו חלק קטן מאבני הכותל. וכן אין לקחת עפר מבין נבכי הכותל.

אבל מותר לחתוך בזהירות מן העשבים הנדלים בין נבכי הכותל, ולהשתמש בהם לסגולה, ואין בהם שום קדושה.

אסור באיסור חמור להיכנס בזמן הזה למקום שהיה בית המקדש, והנכנס (ח"ו) "חייב כרת". והנכון שלא להיכנס כלל לשטח הר הבית. וכן אסור לטוס באווירון, וכדומה, מעל שטח הר הבית.

כשיוצא מהכותל המערבי ראוי שלא יפנה גבו אליו, אלא יפנה את פניו, ויצדד ויצא, דלא גרע מקדושת בית הכנסת.

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »