יהלום

היהלום

היהלום

beautiful diamond2היהלום נמצא במעמקי האדמה, הוא מעורבב עם גושי חול, כשרוצים יהלומים חופרים במקומות הנכונים, טורחים ומוציאים ומפרידים את החול, ועדיין התהליך לא נגמר.
מכאן היהלום נשלח למלטשה, שם יושב אדריכל שמכין שירטוט איך ללטש, ויושב לו המלטש ומלטש, עד שלבסוף יוצא היהלום, אלא שתלוי מי ליטש ואיך ליטש, ומה גודל היהלום, ונקיונו.במלטשה ישנם אנשים שמאבדים את זמנם בשיחות, באכילה, בשתיה, בדיבורים בטלפונים סלולרים, בשהייה על יד הקיוסק וכדומה,אבל בסוף החודש המשכורת נקבעת לפי כמות היהלומים, ולא לפי זמן ההמצאות בשערי המפעל, ואז אותם אלו שעבדו שכרם מרובה, ואותם אלו שדיברו, שעסקו באכילה ושתיה, מבינים את הטעות שעשו. ואף בעלי המפעל יחשבו טוב, אם כדאי להם להעסיקם.

כך החזרה, היא נמצאת במעמקי האדמה, אנשים לא יודעים להעריכה, אבל מי שיודע את ערכה, הוא מוציאה, שולחה לאדריכל, למלטשה ללטשה, הוא חוזר וחוזר עם מחשבה, ״עם דרך, עם תכנון״, ולא מאבד את זמנו לריק, לבהלה, אלא מנצל כל רגע, ואף אינו מאבד את זמנו בדיבורים, עם אותם אלו שמדברים ומשוחחים, או שוהים מחוץ לישיבה או בחדר השתייה, ועוסקים בדברים בטלים ומבוטלים, ואז בסוף החודש, בסוף תקופת הלימודים, לא יקופח שכרו, ולבסוף יתעשר עושר רב, עושר רוחני, ויהיה אחד מגדולי ישראל בזה ובבא.
אכל אותם אלו שדיברו, שאכלו, ששתו, שבזבזו את זמנם, אותם אלו שעונים לכל שיחה בטלפון, לבסוף יכבשו את פניהם בקרקע.

כדאי להשתייך לאותם אלו שייקבלו לבסוף שכר, ולא לאותם בטלנים, ולאותם אלו שמשוחחים בבהמ״ד, ובפרט בטלפונים סלולרים.

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »