המוח האנושי

הרב מאיר דוד שמואלי – המוח האנושי

המוח האנושי

כמו כן כל מה שהאוזן שמעה, כל תחושה של ריח, טעם, תחושה של קור, או חום, מגע, תנועה, ואף כל מחשבה החולפת במוחו של האדם, כל אותם דברים נקלטים במוח האנושי, שמכיל שלושה עשר אלף מליון תאים.

כדי לשבר את אוזנינו, צריכים לתאר לעצמנו שבמוחנו יש מן רשמקול אשר בתוכו עובר סרט מגנטי אינסופי, הזורם והולך כל זמן שאדם ער, במשך כל שנות חייו. כמו כן במוחנו זורם פילים באופן בלתי פוסק 365 ימים בשנה, וקולט את כל המראות שעינינו רואות, וצופן אותם למשמרת במוח.

לשם השוואה, זכרון פנימי של מחשב מכיל כמה מליוני מילים בסך הכל, בהשוואה למח האנושי על אלפי מליוני תאיו.

האם מישהו חושב שכמות המידע שאדם רגיל צובר במוחו במשך ימי חייו, שוות ערך לתוכנם של תשעים מליון כרכים. המוח הוא אחד מהאברים המדהימים ביותר, אם לא המדהים שבכולם.

לאור כל מה שנודע לנו עד כעת, נבין כמה אינו נכון לחשוב: וכי מה ראייה פחותה של מראה אסור יכול לגרום לנו, איזה נזק יכול לצמוח מכך,ובפרט כשעבר זמן רב?

אישיות האדם 

מאחר, וכל מה שראינו במשך כל ימי חיינו, הכל נרשם במוחנו לפרטי פרטים, ואינו נשכח מהמוח לעד, וזהו בעצם מה שבונה את אישיותנו, את פנימיותנו, מכאן ולהבא כל שיקול דעת, כל מחשבה איך לנהוג בעתיד, הכל יתבצע לפי מה שראינו, לפי כל מה ששמענו.

מטיב להסביר ולהגדיר דבר זה בעין יהודית, וז״ל: מה שנכנס לתוך מוחנו אינו אלא אנו עצמנו, אלו הן אבני הבנין של ה״אני״ שלנו. תינוק נולד כפנקס מקופל ההולך ונפתח וכו', סבר פניה של אמו הפותחת לעני הדופק בדלת, דרך דיבורו של אבא העונה לאדם ברחוב השואל מה השעה, כל אלו רושמים שירטוטים ראשונים לדמותו של הילד לחיוב או לשלילה, והופכים להיות בכך המעצב של אישיותו.

כאשר ההכרה אינה מתערבת באופן פעיל, ניתן לומר שהעבר שולט על ההווה, סך כל הרשמים המהוים את האוצר המקובץ של רשמינו,

הם המכתיבים לנו אוטומטית מתוך תת ההכרה את התנהגותנו וכו', כמה שהרשמים, וכן ראייות שונות מצטרפות, כך הופכת להיות השקפת עולמנו וכו'.

תהליך זה אינו מסתיים בגיל עשרים, או בגיל שישים, כל אירוע ששכחנו, אינו ספר מאובק על איצטבא נשכחת, אינו דבר פסיבי כלל, אדרבא הוא משהו פעיל, המכתיב את מעשינו ומחשבותינו.

כמה תמימה היא המחשבה של מי שחושב שאם ראה דברים אסורים, ונשכחו ממנו מפאת הזמן, אינו קיים אצלו עוד. לא זו בלבד שהם קיימים, אלא הם פעילים בתוכנו, הם חלק מהאדם, הם בונים את השקפתו כו'. 

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »