קטגוריה: סוד ההצלחה

האמוראים חזרו
מאמרים

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי
מאמרים

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה
מאמרים

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »
בידיים שלך
מאמרים

זה בידיים שלך

על ידי החזרה כל אחד יצליח בהווה שבעולם ישנו אדם שנולד עם זיכרון, ובפעם אחת הוא זוכר חלק גדול מהחומר, ואם ישקיע עוד קצת חזרות,

קרא עוד »
יהלום
מאמרים

היהלום

היהלום היהלום נמצא במעמקי האדמה, הוא מעורבב עם גושי חול, כשרוצים יהלומים חופרים במקומות הנכונים, טורחים ומוציאים ומפרידים את החול, ועדיין התהליך לא נגמר. מכאן

קרא עוד »
סיפורים
מאמרים

סיפורים על חזרת הלימוד

סיפורים על חזרת הלימוד מתוך ספרו של ראש הישיבה שליט"א "סוד ההצלחה" סיפר לי אחד מהאברכים החשובים שלמד עמי, שבצעירותו בלומדו בישיבה, אחד מהבחורים היה

קרא עוד »

עיקר ההצלחה ע"י חזרה

עיקר ההצלחה ע"י החזרה כתב הגר״י וייס זצוק״ל בהסכמתו לספר הדרן עלך, שעיקד ההצלחה בתודה היא על ידי שינון וחזרה. וכ"כ הרה״ג ר' חיים פנחס שיינברג

קרא עוד »
מקורות
מאמרים

מקורות על מעלת החזרה

בקונטרס החשוב "שינון התורה״, הביא בפתיחה לקונטרס שלו מאמר נפלא, שמבוסס על דברי המשגיח הרה״ג רבי דב יפה שליט״א, והדברים מחזקים מאוד מאוד וז״ל: הספרי

קרא עוד »