עיקר ההצלחה ע"י חזרה

עיקר ההצלחה ע"י החזרה

ikarכתב הגר״י וייס זצוק״ל בהסכמתו לספר הדרן עלך, שעיקד ההצלחה בתודה היא על ידי שינון וחזרה. וכ"כ הרה״ג ר' חיים פנחס שיינברג שליט״א, שיש מתמידים ששמים לילות כימים בלימוד התורה, וכעבור כמה שנים נשארים בידיים ריקות מלימודם, והסיבה היא שלא חזרו כראוי, ותורתם נעשית קרעים קרעים.וכתב הגר״י הוטנר זצ״ל, שאדם אינו יכול להיות גדול מלימוד רק מחזרה, אדם שאין לו סבלנות לחזור לא יצא ממנו שום דבר.וכתב בספר קריינא דאגרתא, מי שרוצה לסגף את עצמו, יחזור על לימודו, וזה תודה לשם שמים ממש.

וואלוזי'ן המעטירה

ר' איסר זלמן מלצר זצוק״ל היה רגיל לומר, בימי לימודי בוואלוז'ין, צעיר שלא ידע לפחות את שני הסדרים נשים נזיקין, לא נכלל בכלל הלומדים, גם אם היה כישרוני וחריף בחידושי תורה, היסוד היה "ידיעה הגונה" בש״ס ובנושאי כליו, ורק אז העריכו את כוחו של בן הישיבה בחידושי התורה.

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »