תרומה לישיבה

אנו מודים לכם שבחרתם לתרום לישיבתנו נא לבחור מתוך הרשימה כיצד תרצו לתרום.

התרומה שלכם חשובה לנו 

כל התרומות קודש ניתן לקבל קבלה למייל !