אל תפנו אל האלילים

אל תפנו

אמרו חכמינו במס' שבת (דף קמ״ט ע״א), על הפסוק (ויקרא י״ט ד׳): ״אל תפנו אל האלילים״, כלומר, אל תפנו אל מדעתכם. כתב הרמב״ן (באגרת הקודש), בהיות הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי בהיות האדם מחשב בדברי רשע וטינוף, מחשבתו נדבקת בטינופה בעליונים, והרי נפשו מחוייבת לשמים, שהרי היא מטמאה במגע וכו', והוא קרוב לקצץ בנטיעות וכו'. […]

זה בידיים שלך

בידיים שלך

על ידי החזרה כל אחד יצליח בהווה שבעולם ישנו אדם שנולד עם זיכרון, ובפעם אחת הוא זוכר חלק גדול מהחומר, ואם ישקיע עוד קצת חזרות, החומר נמצא בידו. לעומתו ישנו אדם, שצריך לחזור הרבה פעמים רק כדי להבין הבנה ראשונית, ועדיין לא מקיפה, ולא מעמיקה. אדם כזה יכול לחשוב שעבר עליו הקלח, והוא ח״ו אדם […]

היהלום

יהלום

היהלום היהלום נמצא במעמקי האדמה, הוא מעורבב עם גושי חול, כשרוצים יהלומים חופרים במקומות הנכונים, טורחים ומוציאים ומפרידים את החול, ועדיין התהליך לא נגמר. מכאן היהלום נשלח למלטשה, שם יושב אדריכל שמכין שירטוט איך ללטש, ויושב לו המלטש ומלטש, עד שלבסוף יוצא היהלום, אלא שתלוי מי ליטש ואיך ליטש, ומה גודל היהלום, ונקיונו.במלטשה ישנם אנשים […]